News

Öppet brev från ryska forskare och vetenskapsjournalister i protest mot kriget i Ukraina

Vi är ryska forskare och vetenskapsjournalister och vi protesterar med kraft mot den krigföring som vårt lands väpnade styrkor har inlett på Ukrainas territorium. Detta är ett ödesdigert steg som kommer att kräva en väldig mängd mänskliga offer och som angriper det etablerade internationella säkerhetssystemets grundvalar. Skulden för att ett nytt krig nu drabbar Europa är helt och hållet Rysslands.

Det finns inga rimliga skäl till detta krig. Försöken att använda situationen i Donbass som ursäkt för att inleda en militäroperation saknar all trovärdighet. Det är helt uppenbart att Ukraina inte utgör ett hot mot vårt lands säkerhet. Kriget mot Ukraina är orättfärdigt och rent ut sagt meningslöst.

Ukraina var och är oss nära. Många av oss har släktingar, vänner och forskarkollegor där. Våra fäder, far- och morfäder och deras fäder kämpade sida vid sida mot nazismen. Att den ryska ledningen för sina geopolitiska ambitioners skull startar ett krig grundat på tvivelaktiga, historiefilosofiska fantasier är ett cyniskt förräderi mot våra fäders minne.

Vi hyser den största respekt för den ukrainska statsbildningen, som är byggd på fungerande demokratiska institutioner. Vi har förståelse för våra grannars europeiska vägval. Vi är övertygade om att alla motsättningar i relationerna mellan våra länder kan lösas på fredlig väg.

Genom sitt krig har Ryssland dömt sig självt till internationell isolering som pariastat. Det innebär att vi forskare inte längre kan utföra vår uppgift ordentligt, för det är meningslöst att ägna sig åt forskning om man inte kan samarbeta fullt ut med kollegor i andra länder. Rysslands isolering från omvärlden kommer i längden att innebära att vårt land utarmas kulturellt och tekniskt, till följd av en total avsaknad av framtidsutsikter. Kriget mot Ukraina är ett steg ut i intet.

Det är bittert att inse att vårt land, som tillsammans med de andra republikerna i det forna Sovjetunionen en gång bidrog med en avgörande insats i segern över nazismen, nu startar ett nytt krig på den europeiska kontinenten. Vi kräver ett omedelbart stopp för alla krigshandlingar riktade mot Ukraina. Vi kräver respekt för den ukrainska statens suveränitet inom oförändrade gränser. Vi kräver fred för våra länder.

  24.02.2022