News

Vi är ryska forskare och vetenskapsjournalister och vi protesterar med kraft mot den krigföring som vårt lands väpnade styrkor har inlett på Ukrainas territorium. Detta är ett ödesdigert steg som kommer att kräva en väldig mängd mänskliga offer och som angriper det etablerade internationella säkerhetssystemets grundvalar. Skulden för att ett nytt krig nu drabbar Europa är helt och hållet Rysslands.
Noi, i sottoscritti studiosi, scienziati e giornalisti scientifici russi, dichiariamo la nostra ferma opposizione alle azioni di guerra del governo russo contro il popolo Ucraino sul territorio del loro paese. Questo passo fatale porta a enormi perdite umane e mina le basi del sistema di sicurezza internazionale. La responsabilità di una nuova guerra in Europa è interamente della Russia.